Đang chờ xử lý đăng ký tên miền. Hãy kiểm tra lại sau một giờ nữa
Đã đăng vào 18-02-2020

Thiền Dưỡng Sinh

Nhiều người chưa hiểu biết về lĩnh vực thiền dưỡng sinh đưa ra những suy luận sai lầm, lẫn lộn giữa hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau vì có các từ ngữ giống nhau. Trong bài này, Bộ môn Trường Sinh học Dưỡng sinh xin đưa ra lời giải thích "Tẩu hoả nhập ma" và "ma nhập" là hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau.
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.