Đang chờ xử lý đăng ký tên miền. Hãy kiểm tra lại sau một giờ nữa
Đã đăng vào 21-06-2020

Thiền Dưỡng Sinh

Lớp học Thiền Dưỡng Sinh tại Hà Nội

29-06-2020 – 03-07-2020
Đến với lớp học Thiền Dưỡng Sinh của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Viêt Nam, quý vị sẽ được:

📚 Tìm hiểu về bản chất năng lượng sinh học
☸ Cân bằng hệ thống luân xa trên mạch đốc để tăng khả năng thu nhận năng lượng dương
🧘 Tập thu và sử dụng năng lượng vào mục đích dưỡng sinh
🏥 Hiểu về nguồn gốc bệnh tật theo lý thuyết của Trường Sinh Học Dưỡng Sinh để sử dụng năng lượng sinh học điều chỉnh bệnh cho mình và người khác.
🎁 Ngoài ra, các giảng huấn của bộ môn Trường Sinh học Dưỡng sinh cũng sẽ hỗ trợ quý vị xử lý những vấn đề mà học viên cấp 1 chưa đủ khả năng tự giải quyết.

☎️ Quý vị hãy gọi 093 616 0691 để đăng ký lớp.


#HocThien #ThienDuongSinh #TruongSinhHoc
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.